เฉลยข้อสอบโอเน็ต ป.6 2567 คณิตศาสตร์ (ครบทุกข้อ)

        VDO นี้ เป็นการเฉลยข้อสอบโอเน็ต ป.6 2567 วิชาคณิตศาสตร์ สอบเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และเตรียมตัวสอบในสนามต่าง ๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทุกคน 

โครงงานคณิตศาสตร์

    โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การศึกษาลักษณะของแบบรูปกับการเกิดดาวประกาย 

บทที่ 8 วงกลม

เฉลยเเบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 8 วงกลม